Эмчилгээний тасаг

2016 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 2 эмч, 5 сувилагчийн бүрэлдэхүүнтэй, эмчилгээний 30 ортой тасаг үйл ажиллагаагаа эхэлж байна.
2018 онд 200 ортой клинкийн эмнэлгийн барилга баригдаж ашиглалтад оруулахаар төлөвлөн ажиллаж, төслийн шатандаа явагдаж байна.