Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн төв

Бүртгэл мэдээллийн цогц системд суурилсан, үйлчлүүлэгч нарын мэдээлэлийг 10 гаруй жил хадгалах бүрэн боломжтой. УСҮ, шинжилгээнд шаардлагатай асуумж хуудас, шинжилгээнд бэлтгэх зааварчилгаа зэргийг урьдчилан үйлчлүүлэгчийн гарт хүргэж өгч, бэлтгүүлдэг. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн төв нь байгууллага хамт олон болон хувь хүнд дараах  багц үзлэг шинжилгээг хийж байна. Үүнд:
1.    Байгууллага, хамт олны эрүүл мэндийн багц шинжилгээ
2.    Хувь хүний эрүүл мэндийн багц шинжилгээ
3.    Өвчин, эмгэг илрүүлэх багц шинжилгээ

дд Багцын нэр төрөл  багцын үнэ, төг 
1 Үндсэн багц шинжилгээ /эрэгтэй/       264 000,0
2 Үндсэн багц шинжилгээ /эмэгтэй/       269 000,0
3 Оюутаны багц шинжилгээ /гадаадад суралцах/       248 000,0
4 Гэрлэлтийн өмнөх багц - Эмэгтэй       120 500,0
5 Гэрлэлтийн өмнөх багц - Эрэгтэй       120 500,0
6 Спорт багц       289 000,0
7 Алтан багц - Эрэгтэй    1 099 000,0
8 Алтан багц - Эмэгтэй    1 182 000,0
9 Хавдар илрүүлэх багц - Эмэгтэй     1 559 000,0
10 Хавдар илрүүлэх багц - Эрэгтэй     1 466 000,0
11 Платиниум багц - Эрэгтэй    1 648 000,0
12 Платиниум багц - Эмэгтэй    1 741 000,0
13 Элэгний эмгэг илрүүлэх багц       753 000,0
14 Зүрхний эмгэг илрүүлэх багц       380 000,0
15 Ажилд орохын өмнөх багц       175 000,0
16 Чихрийн шижингийн багц шинжилгээ - 1       377 000,0
17 Чихрийн шижингийн багц шинжилгээ - 2       317 000,0
18 0-12 сартай хүүхдийн багц үзлэг         97 000,0
19 1-5 настай хүүхдийн багц үзлэг         93 000,0
20 6-17 настай хүүхдийн багц үзлэг       195 000,0
21 Жолооны багц үзлэг         39 500,0