Лабораторийн тасаг

Лабораторийн тасаг нь Клиник лаборатори, Молекул биологи, Нян судлал, Эд эсийн лабораторийн үйлчилгээндээ Японы Sysmex, OPTI medical, Sakura Finetek, Nikon, Kokusan болон Францын Biomeriux, Солонгосын BIONEER зэрэг Дэлхийд нэр хүндтэй үйлдвэрлэгчдийн орчин үеийн өндөр хүчин чадал бүхий оношилгоо, шинжилгээний тоног төхөрөөмжүүдийг ашиглаж байна. Лаборатори нь олон улсын стандартад нийцсэн гематологи, биохими, иммунологи, цитогистологи, бактериологи, молекул биологи гэсэн нэгжүүдээр оношилгооны цогц үйлчилгээг нэг дороос, чанартай гүйцэтгэж байна. Үүнд:

Тусламж үйлчилгээний багц Тусламж үйлчилгээний нэр төрөл
1 Клиник химийн шинжилгээ
 • Шээсний шинжилгээ
 • Шээсний шинжилгээ + альбумин, креатинин
2 Гематологийн шинжилгээ
 • Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
 • Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ + ретикулоцит
 • Улаан эсийн тунах хурд
 • Цусны бүлэг, Rh фактор тодорхойлох
3 Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ
 • Протромбины хугацаа /РТ/   
 • INR
 • Зориуд идэвхжүүлсэн промбины хугацаа /аРТТ/
 • Тромбины хугацаа /ТТ/
 • Фибриноген
 • D-dimer /Тромбозын оношлогоо/
4 Элэг, цөсний үйл ажиллагаа
 • Нийт уураг /TP/
 • Альбумин /ALB/
 • Нийт билирубин /T.Bil/
 • Шууд билирубин /D.Bil/
 • Гаммаглутаминтрансфераза /GGТ/
 • Алат /GPT/
 • Асат /GOT/
 • Шүлтлэг фосфотаза /ALP/
 • Лактадегидрогеназа /LDH /
5 Бөөрний үйл ажиллагаа
 • Креатинин /CREA/
 • Мочевин /BUN/
 • Креатинины клиренс
6 Өөх тосны солилцоо
 • Hийт холестерин
 • Триглицерид
 • Их нягтралтай липопротейд /HDL/
 • Бага нягтралтай липопротейд /LDL/
7 Чихрийн шижингийн шинжилгээ
 • Глюкоз
 • Глюкозын ачаалалтай сорил
 • Глюкозжсон гемоглобин /HbA1C/
 • Инсулин
8 Эрдэс бодисууд
 • Кальци
 • Кали
 • Магни
 • Натри
 • Төмөр
 • Фосфор
 • Хлор
9 Нойр булчирхайн шинжилгээ
 • Амилаза альфа
10 Бодисын солилцооны эмгэг
 • Шээсний хүчил /UA/
 • Ферритин
11 Вирусын шинжилгээ
 • Элэгний В вирус /HBs Ag, HBs Ab, Hbe Ag, HBeAb, HBc Ab/
 • Элэгний С вирус /anti HCV, С вирусын генотип 1, 2/
 • Элэгний D вирус /anti HDV/
12 Хавдрын маркерууд
 • Өндгөвчний хавдрын маркер /СА 125/
 • Нойр булчирхайн хавдрын маркер /СА-19-9/
 • Бүдүүн, шулуун гэдэсний хавдрын маркер / СЕА/
 • Элэгний анхдагч хавдрын маркер /AFP/
 • Хөхний хавдрын маркер /СА 15-3/
 • Түрүү булчирхайн хавдрын маркер /PSA/
13 Бамбайн шинжилгээ
 • Трийодтиронин /FT3/
 • Тироксин /FT4/
 • Тиреотропин /TSH/
14 Үе мөчний шинжилгээ
 • Асло /ASO/
 • С урвалжит уураг /CRP/
 • Ревматоид фактор /RF/
 • Anti CCP
 • Aнтинуклеар антител / ANA/
15 Зүрхний шигдээсийн маркер
 • Тропонин I
16 Нөхөн үржихүйн дааврууд
 • Пролактин /PRL/
 • Лютинжүүлэгч даавар /LH/
 • Фолликул сэдээгч даавар /FSH/
 • Эстрадиол /E 2/
 • Прогестерон /P4/
 • Тестостерон
17 Ургийн гажиг илрүүлэх шинжилгээ
 • Жирэмсэнтэй холбоот сийвэнгийн А уураг /PAPP-A/
 • Хүний гонадотропин /HCG/
 • Чөлөөт эстроил 3 /uE 3/
18 Харшлын шинжилгээ
 • Иммуноглобулин Е /Ig E/
19 Серологи
 • Тэмбүүгийн шинжилгээ / TP Ab, TPHA, RPR/
 • ДОХ  /HIV/
20 Элэгний хатуурлын маркер
 • Фиброзын маркер / M2BPGI /
21 TORCH халдварууд
 • Токсоплазма Ig G
 • Токсоплазма Ig M
 • Rubella Ig G
 • Rubellg Ig M
 • Цитомегаловирус Ig G/CMV Ig G/
 • Цитомегаловирус Ig M /CMV Ig M/
 • Херпес вирус Ig G /HSV Ig G/
 • Херпес вирус Ig M /HSV Ig M/
22 Витамин
 • Витамин D3
23 Эд эсийн шинжилгээ
 • Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ
 • Бамбайн булчирхайн эсийн шинжилгээ
 • Хөхний хатгалтын эсийн шинжилгээ
 • Дурангийн эдийн шинжилгээ
 • Элэгний хатгалтын эдийн шинжилгээ
 • Хөхний хатгалтын эдийн шинжилгээ
 • Бамбайн хатгалтын эдийн шинжилгээ
 • Хагалгаагаар тайрагдсан эдийн шинжилгээ
 • Умайн хүзүүний дурангийн болон тайралтын эдийн шинжилгээ
 • Арьсны эдийн шинжилгээ
24 Молекул биологийн шинжилгээ
 • Элэгний В вирүсын идэвхжил тодорхойлох /HBV-DNA/
 • Элэгний С вирүсын идэвхжил тодорхойлох /HCV-RNA/
 • Папиллома вирусын нарийвчилсан шинжилгээ /HPV–HR/
 • БЗХӨ-ийг ялган оношлох
25 Бактериологийн шинжилгээ
 • Нян өсгөвөрлөх, антибиотик мэдрэг тодорхойлох шинжилгээ
 • Цусны ариун чанар тодорхойлох шинжилгээ
 • Демодексийн шинжилгээ
 • Хялгасан хорхойн шинжилгээ
 • Наацын шинжилгээ